'El genio de Darwin: Dios nos devuelve el golpe'

dimecres, 27 de maig de 2009

Finalment, al tercer episodi 'Déu ens torna el cop', Richard Dawkins ens narra les controversies entre darwinisme i religió:
Part 1/5

Part 2/5

Part 3/5

Part 4/5

Part 5/5